5. NARANJU), “Ya12mr manawa ditulis Latin unine.

Posted on


5. NARANJU), “Ya12mr manawa ditulis Latin unine.​

Jawaban:

Aksara latin :

Aja padha turu sore

Aksara Jawa iku enten rong puluh unine :

HA, NA, CA, RA, KA

DA, TA, SA, WA, LA

PA, DHA, JA, YA, NYA

MA, GA, BA, THA, NGA

Sandhangan ing aksara Jawa wonten 3 :

Sandhangan swara : wulu, pepet, suku, taling lan taling tarung

Sandhangan wyanjaya : Cakra ra, cakra re, pengkal

Sandhangan panyigeg : layar, wignyan, cecak, pangkon

Aksara Jawa :

Aja padha turu sore :

  • Aja : aksara Jawa Ha + aksara Jawa Ja
  • Padha : aksara Jawa Pa + aksara Jawa Dha
  • Turu : aksara Jawa Ta diparingi suku + aksara Jawa Ra diparingi suku
  • Sore : aksara Jawa Sa diparingi taling tarong + aksara Jawa Ra diparingi taling

Migunakake sandhangan :

  • Swara : Taling, taling tarong, suku

Pelajari lebih lanjut :

brainly.co.id/tugas/6336918

Detail Jawaban :

  • Mapel : Bahasa Jawa
  • Kelas : 5
  • Kode soal : 13
  • Materi : Nulis aksara Jawa
  • Kata kunci : Aksara Jawa

Yen diarti-ake menyang Bahasa Indonesia :

Jangan pada tidur sore

by Imedtz24


Leave a Reply

Your email address will not be published.