, aksara jawa kan

Posted on


<kebo karo sapi padha ana kali>
aksara jawa kan​

Jawaban:

Aksara Jawa iku enten rong puluh unine :

HA, NA, CA, RA, KA

DA, TA, SA, WA, LA

PA, DHA, JA, YA, NYA

MA, GA, BA, THA, NGA

Sandhangan ing aksara Jawa wonten 3 :

Sandhangan swara : wulu, pepet, suku, taling lan taling tarung

Sandhangan wyanjaya : Cakra ra, cakra re, pengkal

Sandhangan panyigeg : layar, wignyan, cecak, pangkon

Aksara Jawa :

Kebo karo sapi padha ana kali :

 • Kebo : aksara Jawa Ka diparingi Pepet + aksara Jawa Ba diparingi taling tarong
 • Karo : aksara Jawa Ka + aksara Jawa Ra diparingi taling tarong
 • Sapi : aksara Jawa Sa + aksara Jawa Pa diparingi wulu
 • Padha : aksara Jawa Pa + aksara Jawa Dha
 • Ana : aksara Jawa Ha + aksara Jawa Na
 • Kali : aksara Jawa Ka + aksara Jawa La diparingi wulu

Migunakake sandhangan :

 • Swara : taling tarong, wulu, Pepet

Pelajari lebih lanjut :

brainly.co.id/tugas/6336918

Detail Jawaban :

 • Mapel : Bahasa Jawa
 • Kelas : 5
 • Kode soal : 13
 • Materi : Nulis aksara Jawa
 • Kata kunci : Aksara Jawa

Penjelasan:

by Imedtz24


Leave a Reply

Your email address will not be published.