Arti sila 1 sampai sila ke 5, maap ya kalau kebanyakan, aku juga lagi mikir

Posted on


Arti sila 1 sampai sila ke 5
maap ya kalau kebanyakan, aku juga lagi mikir​

Jawaban:

Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sila ini dilambangkan dengan bintang emas. Lambang sila pertama dimaknai sebagai emas yang merupakan sesuatu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia.

Bunyi sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan.

Makna Sila Ketiga Pancasila

Artinya, pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu.

Makna sila ke-4 Pancasila adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak.

Arti makna sila ke 5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Cita-cita bangsa Indonesia ialah pencapaian masyarakat adil dan makmur.


Leave a Reply

Your email address will not be published.