Dalam sudut koordinat kartesian,ada 3 titik koordinat yang terdiri dari (2,5) (5,0) (3,5).Ketika koordinat ini bersatu terbentuklah segitiga.Berapakah luas keseluruhan segitiga tersebut?

Posted on


Dalam sudut koordinat kartesian,ada 3 titik koordinat yang terdiri dari (2,5) (5,0) (3,5).Ketika koordinat ini bersatu terbentuklah segitiga.Berapakah luas keseluruhan segitiga tersebut? ​

2,5 satuan Luas

Penjelasan dengan langkah-langkah:

alas = 3 – 2 = 1 satuan

tinggi = 5 – 0 = 5 satuan

L = 1/2 x a x t

= 1/2 x 1 x 5

= 2,5 satuan luas


Leave a Reply

Your email address will not be published.