Ing ngisor iki kalebu titikane geguritan kejaba a.isine mentas b. Lumrahe nganggo purwakanthi ing ukara ukarane c. Sawatara minggunakake tembung-tembung Kawi d.migunakake basa bak

Posted on


Ing ngisor iki kalebu titikane geguritan kejaba a.isine mentas b. Lumrahe nganggo purwakanthi ing ukara ukarane c. Sawatara minggunakake tembung-tembung Kawi d.migunakake basa baku

Jawaban:

c. sawatara minggunakake tembung-tembung Kawi

_______

semoga membantu


Leave a Reply

Your email address will not be published.