Itu b Jawa hal 6- 7 ,yang di jawab cuma no 1-10, contohnya soal itu ada di hal 5 ceritanya/tuladha e nk nomer 4-5, bagi yang punya buku b Jawa medali semester genap kelas 6 tolong jawab/yang sudah di jawab , yang benar ya, terimakasih ini bukan punyaku tapi temen ku tolong di jawab kalo gak di jawab nanti dia marah , makasih yang udah jawab dengan benar nanti ku follow,like , bintang makasih , besok di kumpulkan

Posted on


Itu b Jawa hal 6- 7 ,yang di jawab cuma no 1-10, contohnya soal itu ada di hal 5 ceritanya/tuladha e nk nomer 4-5


bagi yang punya buku b Jawa medali semester genap kelas 6 tolong jawab/yang sudah di jawab

yang benar ya
terimakasih ini bukan punyaku tapi temen ku tolong di jawab kalo gak di jawab nanti dia marah
makasih yang udah jawab dengan benar nanti ku follow,like , bintang makasih ​

besok di kumpulkan

Jawaban:

1. Ngoko:

Bapak kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Madukara, Bapak kepala SD Madukara, Bapak lan Ibu Pengawas, bapak ketua komite sekolah SD Negeri 01 Madukara

Krama:

Bapak kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Madukara, Bapak kepala SD Msdukara, Bapak kaliyan Ibu Pengawas, bapak ketua komite sekolah SD Negeri 01 Madukara

2. ngoko: bapak lan ibu guru saha para tamu undagan, kanca-kanca kula kelas VI lan adhi adhi kula

krama: bapak kaliyan ibu guru kaliyan para tamu undagan, kanca-kanca dalem kelas VI kaliyan adhi adhi dalem

3.ngoko:

nyuwun pangapura ing bapak lan ibu guru, Sakwise aku lan kanca kanca njaluk pamgestu kanggo sangu nerusake ing SMP, aku lan kanca kanca uga njaluk dongane bapak lan ibu guru

basa krma:nyuwun pangapunten dhateng bapak kaliyan ibu guru , salajengipun kula kaliyan kanca kanca nyuwun pangestu kangge sangu ngelajengaken dhateng SMP, kula kaliyan sakanca ugi nyuwun donganipun bapak kaliyan ibu guru

4. ngoko: Arep nerusake sinau ing SMP

krama: badhe ngelajengaken sinau wonten SMP

5. ngoko: amarga wis ndhidhik lan nguruki aku ana ing sekolah iki kanthi sabar

Krama: Amargi ingkang sampun dhidhik kaliyan mucal dalem wonten dhateng sekolah ngriki ngantos sabar

6. Ngoko:Sing tansah menehi kanugrahan lan kanikmatan ing kita kabeh saengga ing panggonan iki kita bisa kumpul karo kepethuk ana ing aula sekolab kita nganthi keadaan sehat walafiat

Krama: Ingkang tansah paring kanugrahan kaliyan kanikmatan dhateng kita sedaya saengga dhateng panggenan menika kita saged kempal kaliyan pepanggihan wonten dhateng aula sekolah kita ngantos kawontenan sehat walafiat

7. Ngoko: isine pamitan lan njaluk pangapura ing bapak lan ibu guru, njaluk didongakake menawa arep nerusake ing smp

Krama:

Isinipun nyuwun pamit kaliyan nyuwun pangapunten dhateng bapak ibu kaliyan ibu guru, nywun didongaaken menawi badhe ngelajengaken dhateng smp

8.ngoko: kanggo adhi-adhiku sing isih padha sinau ana ing sekolahan iki, aku pesen supaya luwih sregep sinau karo aja nakal. Muga-muga adhi-adhiku kabeh cepet bisa lulus nganthi biji sing luwih apik

krama: kangge adhi-adhi kula ingkang tasih sami sinau wonten dhateng sekolahan ngiriki,kula pesen supados langkung sregep sinau kaliyan sampun nakal. Mugi-mugi adhi adhi kula sedaya enggal saged lulus ngantos biji ingkang langking sae

9.ngoko:jalaran aku lan kanca kanca wis tamat sinau ana ing sekolah dasar lan lulus ujian nasional nganthi biji sing apik

krama: amarga kula lan kanca kanca sampun tamat sinau wonten dhateng sekolah dasar kaliyan lulus Ujian Nasional ngantos biji ingkang sae

10. Sd 01 Madukarna


Leave a Reply

Your email address will not be published.