Sebutkan ciri-ciri pantun gurindam dan syair

Posted on


Sebutkan ciri-ciri pantun gurindam dan syair

jawaban:

Berikut merupakan ciri-ciri dari gurindam:

Maksud atau isi dari gurindam telah terdapat pada baris kedua.

Telah terdiri atas dua baris pada

tiap-tiap bait.

Isi dari gurindam umumnya telah berupa dengan filosofi hidup, nasihat-nasihat, ataupun berupa kata-kata mutiara.

Tiap baris telah mempunyai sajak atau rima A-A, B-B, C-C, hingga pada selanjutnya.

Tiap baris telah mempunyai hubungan sebab dan juga akibat.

Tiap-tiap baris telah mempunyai jumlah kata yaitu sekitaran 10 hingga 14 kata.

Berikut merupakan ciri-ciri dari pantun:

Terdapat isi dan juga sampiran. Telah terdiri atas empat baris ataupun larik.

Telah bersajak akhir dengan menggunakan pola a-a-a-a dan juga a-b-a-b.

Tiap-tiap baris telah terdiri atas 8 hingga 12 suku kata.


Leave a Reply

Your email address will not be published.