Sebutkan pola kegiatan ekonomi penduduk di indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan

Posted on


Sebutkan pola kegiatan ekonomi penduduk di indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan

Jawaban:

1.Pertanian. Sawah

2.Perkebunan. Perkebunan ialah usaha 3.pembudidayaan tanaman pada lahan yang luas yang menghasilkan bahan untuk industri

4.Perikanan

5.Peternakan

6.Kehutanan


Leave a Reply

Your email address will not be published.