Tinggi badan intan 150 cm, sedang kan tinggi badan Mina 165 cm tentukan pertandingan, a. tinggi intan : tinggi nina, b.tinggi Nina : tinggi intan , c.tinggi Nina : jumlah tinggi mereka

Posted on


Tinggi badan intan 150 cm, sedang kan tinggi badan Mina 165 cm tentukan pertandingan


a. tinggi intan : tinggi nina
b.tinggi Nina : tinggi intan
c.tinggi Nina : jumlah tinggi mereka​

Jawaban:

Jumlah tinggi badan Nina dan Intan = 165 cm + 150 cm = 315 cm

Tinggi badan Nina : jumlah tinggi badan Nina dan Intan = 165 : 315 (dibagi 15)

Tinggi badan Nina : jumlah tinggi badan Nina dan Intan = 11 : 21


Leave a Reply

Your email address will not be published.