Tolong di terjemah in ke bahasa Jawa ya kak, yang bisa nanti langsung saya follow deh, makasiii

Posted on


Tolong di terjemah in ke bahasa Jawa ya kak, yang bisa nanti langsung saya follow deh
makasiii​

Latine Aksara Jawa.

Anggone kakancan dipirsani dening Adipati, mula sang Adipati duka banget marang Suta amarga putrine katurunan saka kraton (raden) dene Suta mung batur. Senajan dilarang dening Adipati, kekarone nekad ambangun katresan, prastawa iki dipirsani dening Ki Adipati, mulane Suta banjur dipenjara lan dilarang maneh papacangan karo putrine.

Sasuwene dipenjara sang putri isih gemati niliki. Salah sijine dina putri kasebut nyuwun tulung marang biyung emban supaya Suta bisa metu saka penjara. Pranyata kasil kekarone mlayu saka kraton lan mapan ing desa kang aman lan ayem. Desa kasebut diarani desa Baturraden (bangsawan lan batur) saiki dikenal kanthi nama Baturaden kang mapan ing Banyumas Jawa Tengah.

_______________________

Semoga membantu pren ^^

#BelajarKuyyy!!


Leave a Reply

Your email address will not be published.