u”terjemahakan kedalam bhs Arab I saya telah membaca alquran 2 saya sedang menulis pelajaran 3 saya telah bermain di lapangan 4saya sedang membaca pelajaran”

Posted on


terjemahakan kedalam bhs Arab I saya telah membaca alquran 2 saya sedang menulis pelajaran 3 saya telah bermain di lapangan 4saya sedang membaca pelajaran​

Jawaban:

1لقد قرأت القرآن

2.أنا أكتب درسًا

3.لقد لعبت في الميدان

4.أنا أقرأ درسًا

semoga mebantu


Leave a Reply

Your email address will not be published.